Die Oos Vrystaat Tak van die Suid Afrikaanse Veterinêre Vereniging  het ‘n lede tal van 25 en is gekonstitueer om die belange van alle veeartse in die Oos Vrystaat te dien.

Die Tak word grootliks saamgestel uit gemengde praktyke in ‘n hoofsaaklik boerdery streek met ‘n tipiese Suid Afrikaanse plattelandse kultuur.. Perdesport word aktief in die streek beoefen en verskeie perdepraktisyns is dan ook in die Tak aktief. Staatsveeartseny word in die werksaamhede van die Tak betrek en hulle lewer gereeld insette op Takkongresse/seminare.

Spesifieke geregistreerde CVC klinieke bestaan nie in die streek nie maar die veeartse speel ‘n groot rol in die verskaffing van veeartseny dienste in Qwa-Qwa en verskeie swartwoonbuurte, op ‘n deurlopende grondslag..

Die Oos Vrystaat Tak van die SAVV is ‘n nie-rassige, nie-politiese, nie-seksistiese spreukbuis van die Veterinêre professie in die Oos Vrystaat. Die sterkte van die Tak lê in sy lede en hulle wil om ‘n verskil te maak in die gesondheid van die diere in sy streek.

Die Tak beywer hom om ten minste een mini kongres in ‘n jaar aan te bied om so te help met Voortgesette Professionele Opleiding .

Enige navrae kan gerig word aan: Dr Theuns Boshoff
E-Pos: tj@clockvet.co.za

 

Scroll to Top